Procedura wynajmu

Rezerwacja wstępna

Skontaktuj się z nami celem ustalenia terminu wynajmu.

Wpłata zaliczki i podpisanie umowy

Potwierdzeniem rezerwacji jest podpisanie umowy najmu i wpłata 30 % zaliczki, pozostałą kwotę należy wpłacić do 2 tygodni przed dniem wyjazdu.

Kaucja

Kaucje należy wpłacić najpóźniej dzień przed wyjazdem lub gotówką w dniu wyjazdu.

Wydanie i zdanie kampera

Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego zapoznamy Cię z obsługą kampera. Możesz też zostawić u nas samochód bez  żadnych opłat. Po powrocie sprawdzeniu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego umowa zostaje zakończona.
Opóźnienie w zdaniu kampera skutkuje karą określoną w umowie najmu.
Kaucja zostanie zwrócona w ciągu 3 dni od dnia zdania kampera jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne uszkodzenia.